Proovi ning kommenteeri Formula Vitale tooteid ja võida 100€

Kampaania on lõppenud!

Kui oled Formula Vitale tooteid juba kasutanud ja tahad ka teistele rääkida, kuidas toimis, siis ära enam pikalt kahtle – kõigi arvamuse kirjutajate vahel loosime iga kuu lõpus välja 100€ auhinnaraha!

Kampaanias osalimiseks käitu järgnevalt.
Osta endale sobiv Formula Vitale toode hästivarustatud apteekidest üle Eesti või Apotheka Netiapteegist. Jäta kindlasti alles ostutsekk. Pärast kasutamist kirjuta meie kodulehel kommentaar vastava toote alla oma kogemusest ning osaled 100€ loosimises. Igasugune tagasiside on meile teretulnud.

Energiat igasse päeva koos Formula Vitale toidulisanditega.

 

Võitjad:

 • Jaanuari võitja: Jaanika Kask, Ida-Virumaa. Loosimine toimus 04.02.2016
 • Veebruari võitja: Loosimist ei toimunud, vt kampaaniatingimusi.
 • Märtsi võitja: Loosimist ei toimunud, vt kampaaniatingimusi.
 • Aprilli võitja: Märtin Makkar. Loosimine toimus 03.05.2016.
 • Mai võitja: Maris Mäesalu. Loosimine toimus 05.06.2016
 • Juuni võitja: Tiia Juhanson. Loosimine toimus 04.07.2016
 • Juuli võitja: Loosimist ei toimunud, vt kampaaniatingimusi.
 • Augusti võitja: Loosi võitjaks osutunud kliendiga ei õnnestunud kontakti saada ning Formula Vitale meeskond otsustas jätta auhind välja andmata.
 • Septembri võitja: Merle Kollom. Loosimine toimus 04.10.2016
 • Oktoobri võitja: Indrek Vahur. Loosimine toimus 03.11.2016
 • Novembri võitja: Kerli Bergmann. Loosimine toimus 08.12.2016
 • Detsembri võitja: Nele Nikopensius. Loosimine toimus 04.01.2017

Kampaania tingimused

 1. Perioodil 01.01.2016-31.12.2016 toimub „Avalda arvamust“ kampaania (edaspidi Kampaania), mida korraldab Vatson OÜ (edaspidi Kampaania Korraldaja). Kampaania raames loositakse igakuiselt välja 100 eurot (Auhind) kõigi eelneval kuul Kampaaniatoote ostnud ja Kampaanias osalenud isikute vahel. Loosimine toimub iga kuu 30. kuupäeval; detsember 2016. a loosimine toimub 30. jaanuaril 2017. a.
 2. Kampaanias saavad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud, kes on ostnud ajavahemikul 01.01.2016 – 31.12.2016 (kaasa arvatud) ükskõik missugusest Eesti apteegist Formula Vitale toote (Kampaaniatoode), registreerunud kampaanias osalejaks kodulehel www.formulavitale.ee ja avaldanud arvamust ostetud Kampaaniatoote kohta.
 3. Registreerumisel tuleb avaldada nõutud andmed (osaleja nimi, e-posti aadress, kommenteeritav toode, toote ostukoht maakonna täpsusega ja ostutšeki number). Osaleja võib Kampaaniast osavõtuks registreeruda mitu korda, kuid iga ostutšekiga saab registreeruda ainult ühe korra olenemata ostutšekiga korraga ostetud Kampaaniatoodete arvust. Kui osaleja soovib osta mitut Kampaaniatoodet ja osaleda iga ostetud tootega Kampaanias, tuleb iga Kampaaniatoote ost sooritada eraldi. Iga Kampaanias registreeritud Kampaaniatoote ostutšekk annab osalejale (ostutšeki registreerijale) õiguse osaleda Auhinna loosimises ning annab loosis 1 hääle.
 4. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse Kampaania raames ja pärast Kampaania lõppu töödelda järgmiseid Tema kohta käivaid isikuandmeid: 1) e-posti aadress; 2) nimi; 3) osaleja poolt Kampaaniatoote kohta Kampaania perioodil antud kommentaar.
 5. Auhinna kättesaamiseks esitab Auhinna võitnud osaleja Kampaania Korraldajale e-posti teel nime ja pangakonto numbri, millele soovib Auhinnaraha ülekandmist. Auhind kantakse võitja poolt nimetatud pangakontole hiljemalt 1 kuu jooksul arvates võitja poolt vastavate andmete edastamisest Kampaania Korraldajale.
 6. Võitjate nimed avaldatakse Formula Vitale kodulehel www.formulavitale.ee. Võitjatega võtab Kampaania Korraldaja ühendust hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Auhinna vastuvõtmisega annab võitja Kampaania Korraldajale loa kasutada Kampaania lõppemisest arvates 2 aasta jooksul võitja nime reklaamides, PR kampaaniates jm.
 7. Kampaania Korraldaja tasub kõik Auhinna väljamaksega seonduvad seadusjärgsed maksud ja maksed.
 8. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada Auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest Kampaaniatoote kodulehe vahendusel.
 9. Kampaaniaga seonduvaid pretensioone saab kirjalikult esitada e-posti teel kuni 31.01.2017. a. Kampaania e-posti aadress on kampaania@formulavitale.ee. Pretensioonile antakse vastus 10 tööpäeva jooksul pretensiooni laekumisest arvates.
 10. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada Auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest Kampaaniatoote kodulehe vahendusel.
 11. Võitjale antakse võidust teada e-posti aadressil või telefoninumbril, mille võitja on kampaanias osalemiseks korraldajale edastanud. Võitja nimi pannakse üles Kampaaniatoodete koduleheküljele.
 12. „Avalda arvamust“ kampaania raames toimub igakuine Auhinna loosimine juhul, kui vastaval kuul on Kampaanias osalenud vähemalt 5 inimest; juhul kui kampaaniaperioodil ükskõik millisel Auhinna loosimise kuul on Kampaanias osalejaid vähem kui viis, Auhinna loosimist vastaval kuul ei toimu ning vastaval kuul Kampaanias osalenud isikud osalevad järgneval kuul toimuval Auhinna loosimisel.