Osta novembris Neuro+ ja võida suurepärased JBL juhtmeta kõrvaklapid!

Kui tegeled aktiivselt õppimise või mõttetööga, siis tasub just nüüd osta NEURO+ vitamiini- ja mineraalainekompleks.

Kõigi novembrikuu (01.11–30.11) NEURO+ toote ostjate vahel, kes registreerivad ostutšeki meie kodulehel www.formulavitale.ee, loosime novembrikuu jooksul välja 5 paari suurepäraseid juhtmevabasid kõrvaklappe. Hoia kindlasti ostutšekk alles!

Igal loosimisel loositakse välja ühed kõrvaklapid. Loosimised toimuvad:

 1. 10.11.2017 – Markus Teimann
 2. 16.11.2017 – Kristi Loorents
 3. 20.11.2017 – Leelo Saare
 4. 27.11.2017 – Peeter Mägi
 5. 04.12.2017 – Tarvi Tõru

Head loosiõnne!

 

Kampaania tingimused
Perioodil 01.11.2017–30.11.2017 (kaasa arvatud) toimub „Neuro+“ tarbijale suunatud kampaania (edaspidi Kampaania), mida korraldab OÜ Allium UPI (edaspidi Kampaania Korraldaja).

 1. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 01. november 2017). Osalejad ei tohi olla lähedalt seotud kampaania korraldajaga Allium UPI OÜ ega ka kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud muude isikutega (sealhulgas korraldaja pereliikmed ja teised sugulased sõltumata elukohast).
 2. Kampaanias ei ole lubatud osaleda ka punktis 1.1 mainitud isikutega ühises majapidamises elavatel isikutel.
 3. Kampaania võitja(d) loositakse kõiki Eesti Vabariigi seadusi silmas pidades.
 4. Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Apotheka apteekides (sh Apotheka Netiapteegist).
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta 1 Formula Vitale Neuro+ toode (edaspidi Kampaaniatoode) ning registreerida oma ost Formula Vitale veebilehel www.formulavitale.ee. Kampaanias osalevad kõik kampaania ostud, mis on sooritatud vahemikus 01.11.2017–30.11.2017 (kaasa arvatud).
 6. Registreerimisel tuleb avaldada nõutud andmed (osaleja nimi, e-posti aadress ja ostutšeki number). Osaleja võib Kampaaniast osavõtuks registreeruda mitu korda, kuid iga ostutšekiga saab registreeruda ainult ühe korra olenemata ostutšekiga korraga ostetud Kampaaniatoodete arvust. Kui osaleja soovib osta mitut Kampaaniatoodet ja osaleda iga ostetud tootega Kampaanias, tuleb iga Kampaaniatoote ost sooritada eraldi. Iga Kampaanias registreeritud Kampaaniatoote ostutšekk annab osalejale (ostutšeki registreerijale) õiguse osaleda Auhinna loosimises ning annab loosis 1 hääle.
 7. Kõik osalejad, kes on oma ostu registreerinud Formula Vitale kodulehel vastavalt p. 5 sätestatule, osalevad auhindade loosimisel, mis toimub 5 korda kampaaniaperioodi jooksul:
  – 10.11.2017
  – 16.11.2017
  – 20.11.2017
  – 27.11.2017
  – 04.12.2017
 8. Võitjatele saadetakse auhinna kättesaamise kohta teavitus e-posti aadressile, mis on märgitud registreerimisel ankeeti.
 9. Võitjaga võetakse ühendust 1 tööpäeva jooksul pärast loosimist (vt punkt 2.4), millele tuleb vastata hiljemalt 19.12.2017.
 10. Auhinna kättetoimetamine toimub Kampaania Korraldaja kulul Itella SmartPosti pakiautomaatide kaudu. Auhinna kättesaamiseks esitab Auhinna võitnud osaleja Kampaania Korraldajale e-posti teel SmatPosti pakiautomaadi asukoha, kuhu ta soovib Auhinda saada.
 11. Auhindade kättetoimetamine st pakiautomaati sisestamine toimub peale viimast loosimist, kuid mitte hiljem kui 20.12.2017. Pärast tähtaja lõppu kingitusi ei väljastata.
 12. Kui osaleja vastab eespool toodud nõuetele ja tingimustele, saab ta võimaluse osaleda loteriil ja kampaaniaauhinna loosimises. Kampaania auhindadeks on 5 paari KÕRVAKLAPPE JBL T450BT, igaüks väärtusega 49 eurot (sh käibemaks).
 13. Auhinna võitnud isikute nimed avaldatakse Formula Vitale veebilehel www.formulavitale.ee ja Facebooki lehel www.facebook.com/formulavitale.
 14. Kampaanias osalemisega kinnitab Osaleja Korraldajale esitatud andmete õigsust, enda vastavust kampaania reeglitele, soovist kampaanias osaleda ning nõustumist kõigi korraldajate kehtestatud kampaania nõuete ja tingimustega.
 15. Juhul kui võitja ei ole täitnud kõiki kampaania reegleid, on korraldajal õigus ta võitjate nimekirjast välja arvata.
 16. Kampaanias osalemisega annab Osaleja Korraldajale loa ilma vastavat lepingut sõlmimata ja tasu maksmata edastada endale informatsiooni tulevikus toimuvate kampaaniate ning toodete kohta.
 17. Võidetud kampaaniaauhinda ei vahetata võitja soovil välja muu auhinna vastu ega maksta välja rahas.
 18. Korraldaja ei vastuta kampaanias osalemise või osaleja autasustamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud korraldaja kehtestatud kampaanianõuetest ja -tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid või ebatäpseid andmeid või muude tõrgete eest, mis ei ole korraldaja põhjustatud.
 19. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada Auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest Kampaaniatoote veebilehe www.formulavitale.ee vahendusel.
 20. Kampaaniaga seonduvaid pretensioone saab kirjalikult esitada e-posti teel kuni 31.01.2018. a. Kampaania e-posti aadress on kampaania@formulavitale.ee. Pretensioonile antakse vastus 10 tööpäeva jooksul pretensiooni laekumisest arvates.
 21. Hoia ostutšekk alles, see on aluseks auhinna kättesaamisel.